Spojená škola sv. Košických mučeníkov              
      Materská škola
 
 
 

Milí rodičia!

Tu nájdete aktuálne informácie o dianí v našej MŠ.
 
Výberové konanie pre šk. rok 2017/2018

Riaditeľstvo Spojenej školy sv. košických mučeníkov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pozície: učiteľ predprimárneho, primárneho, nižšieho sekundárneho, vyššieho sekundárneho vzdelania a učiteľ ZUŠ. Bližšie info nájdete tu.
 
Prevádza MŠ počas letných prázdnin

Milí rodičia.
Riaditeľstvo spojenej školy sv. Košických mučeníkov, na základe §2 ods.6 vyhlášky č.306/2008 Z.z. o materskej škole o z n a m u j e že v dňoch od 17.07.2017 do 25.08.2017 bude prevádzka materskej škôlky p r e r u š e n á z dôvodu čerpania dovoleniek, tvorby nového školského vzdelávacieho programu a povinnej hygienickej údržby priestorov. Prosíme, aby ste do 16.06.2017 záväzne nahlásili účasť svojho dieťaťa v konkrétnej MŠ a odovzdali vyplnenú prihlášku. K dispozícii je v MŠ alebo si ju môžete stiahnuť tu. Bližšie informácie o prevádzke náhradnej MŠ si prečítajte tu.

Udialo sa u nás

Karneval v MŠ
V utorok, 28.2.2017 v dopoludňajších hodinách, sa opäť po roku naša škôlka premenila na rozprávkový svet plný čarokrásnych postavičiek. Deti čakalo v telocvični prekvapenie a v jedálni zase príjemné sladké osvieženie :-) Už sa tešíme na fotoalbumy plné krásnych fotografií :-) Ďakujeme pani učiteľkám, že deťom pripravili taký úžasný deň. PS: O tom, že deťom sa karneval veľmi páčil svedčí aj to, že viacerí si masky obliekli aj po popoludňajšom spánku a boli ochotné v nich ísť aj domov :-)
 
Vianočné vystúpenie
Milí rodičia.

Fotografie z vystúpenia si môžete pozrieť vo fotoalbumoch jednotlivých tried. Kliknite si na fotogalériu.
 
Deň starých rodičov
Školský klub detí zo Základnej školy a Materská škola sv. Košických mučeníkov pripravili v októbri každoročný Deň starých rodičov, v rámci mesiaca úcty k starším. Akadémia sa uskutočnila 12. októbra 2016 v priestoroch jedálne Spojenej školy sv. Košických mučeníkov. Fotografie z akcie si môžete pozrieť aj tu alebo vo fotogalérii MŠ (fotky pridávajú do týchto albumov pani učiteľky jednotlivých tried).
 
POZOR! AKTUÁLNY MENNÝ ZOZNAM DETÍ + POPLATKY v šk.roku 2016/2017
Milí rodičia.

Rozdelenie detí v jednotlivých triedach MŠ pre školský rok 2016/2017 spolu s poplatkami, ktoré je potrebné uhrádzať mesačne za dieťa, nájdete tu.

Informácie o výške poplatkov dostanete aj v škôlke od triednej učiteľky Vášho dieťaťa.
 
Fotogaléria plná akcií :-)
Milí rodičia. Navštívte našu fotogalériu, kde priebežne dopĺňame fotografie z rôznych zaujímavých aktivít, ktoré pre vaše deti pripravujú ich učiteľky. A skutočne majú ten program naozaj pestrý! Od marca 2015 sú už fotografie ukladané na picasaweb a sťahovanie fotografií je veľmi jednoduché :-)
 
10. výročie založenia SŠKM
Spojená škola sv. Košických mučeníkov oslávila minulý rok v septembri 10. výročie svojho vzniku. Slávnosť sa začala sv. omšou v Dóme sv. Alžbety v Košiciach, ktorú celebroval emeritný arcibiskup Mons. Alojz Tkáč. O 18.00 hod. sa začal slávnostný galavečer v Štátnom divadle. V programe sa predstavili bývalí i súčasní žiaci všetkých štyroch zložiek, učitelia i zamestnanci školy, a to všetko pod taktovkou neúnavného režiséra a pedagóga Romana Sorgera a jeho moderátorskej kolegyne Heleny Čižmárovej. Galavečer spestrili svojím vystúpením Katka Koščová, prvá slovenská superstar, tanečníci zo súboru Železiar, zbor sv. Cecílie, súrodenci Takáčovci, operný spevák Marián Lukáč, Peter Siegfried, Lukáš Žofčin a ďalší hostia. Slávnostná recepcia, ktorú usporiadali študenti nášho gymnázia pod vedením pani Miroslavy Maťašovej, umocnila príjemný zážitok z celého večera. Ďakujeme všetkým učiteľom, žiakom, rodičom, moderátorom, účinkujúcim, sponzorom i všetkým, vďaka ktorým sa tento večer stal nezabudnuteľným.
Pozrite si zostrih záznamu zo slávnostného galavečera 10. výročia vzniku Spojenej školy sv.Košických mučeníkov v Štátnom divadle.
 

Oznam Občianskeho združenia pri MŠ

Prosíme členov OZ, aby členský poplatok nevkladali na účet OZ v hotovosti, nakoľko banka si za každý vklad účtuje poplatok 1,30 EUR. Členský príspevok posielajte prevodom, prípadné hotovostné príspevky nechajte prosím u učiteliek v triedach, odkiaľ ich prevezmeme do pokladne OZ.

Ďakujeme,
Predsedníctvo OZ
Svätá omša
každý piatok
o 7:15 hod.

počas šk.roka


© Materská škola sv. Košických mučeníkov