Spojená škola sv. Košických mučeníkov              
      Materská škola
 
 
 

Milí rodičia!

Tu nájdete aktuálne informácie o dianí v našej MŠ.
 
Karneval v MŠ
Milí rodičia.
Dňa 28.2.2017 v dopoludňajších hodinách sa uskutoční v našej MŠ detský karneval. Tešíme sa na originálne masky, ktorými nás deti opäť prekvapia :-)
 
Výberové konanie
Riaditeľstvo Spojenej školy sv. Košických mučeníkov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie nasledujúcich pracovných pozícií:
 • učiteľ pre predprimárne vzdelávanie (učiteľ materskej školy)
 • učiteľ - anglický jazyk
 • učiteľ - občianska náuka
 • učiteľ pre základnú umeleckú školu – hra na klavír
 • učiteľ pre základnú umeleckú školu – hra na bicie

 • Požiadavky pre uchádzačov nájdete tu. Presný čas výberového konania bude prihláseným uchádzačom oznámený telefonicky alebo emailom.

 • Udialo sa u nás

   
  Vianočné vystúpenie
  Milí rodičia.

  Fotografie z vystúpenia si môžete pozrieť vo fotoalbumoch jednotlivých tried. Kliknite si na fotogalériu.
   
  Deň starých rodičov
  Školský klub detí zo Základnej školy a Materská škola sv. Košických mučeníkov pripravili v októbri každoročný Deň starých rodičov, v rámci mesiaca úcty k starším. Akadémia sa uskutočnila 12. októbra 2016 v priestoroch jedálne Spojenej školy sv. Košických mučeníkov. Fotografie z akcie si môžete pozrieť aj tu alebo vo fotogalérii MŠ (fotky pridávajú do týchto albumov pani učiteľky jednotlivých tried).
   
  POZOR! AKTUÁLNY MENNÝ ZOZNAM DETÍ + POPLATKY v šk.roku 2016/2017
  Milí rodičia.

  Rozdelenie detí v jednotlivých triedach MŠ pre školský rok 2016/2017 spolu s poplatkami, ktoré je potrebné uhrádzať mesačne za dieťa, nájdete tu.

  Informácie o výške poplatkov dostanete aj v škôlke od triednej učiteľky Vášho dieťaťa.
   
  Fotogaléria plná akcií :-)
  Milí rodičia. Navštívte našu fotogalériu, kde priebežne dopĺňame fotografie z rôznych zaujímavých aktivít, ktoré pre vaše deti pripravujú ich učiteľky. A skutočne majú ten program naozaj pestrý! Od marca 2015 sú už fotografie ukladané na picasaweb a sťahovanie fotografií je veľmi jednoduché :-)
   
  10. výročie založenia SŠKM
  Spojená škola sv. Košických mučeníkov oslávila minulý rok v septembri 10. výročie svojho vzniku. Slávnosť sa začala sv. omšou v Dóme sv. Alžbety v Košiciach, ktorú celebroval emeritný arcibiskup Mons. Alojz Tkáč. O 18.00 hod. sa začal slávnostný galavečer v Štátnom divadle. V programe sa predstavili bývalí i súčasní žiaci všetkých štyroch zložiek, učitelia i zamestnanci školy, a to všetko pod taktovkou neúnavného režiséra a pedagóga Romana Sorgera a jeho moderátorskej kolegyne Heleny Čižmárovej. Galavečer spestrili svojím vystúpením Katka Koščová, prvá slovenská superstar, tanečníci zo súboru Železiar, zbor sv. Cecílie, súrodenci Takáčovci, operný spevák Marián Lukáč, Peter Siegfried, Lukáš Žofčin a ďalší hostia. Slávnostná recepcia, ktorú usporiadali študenti nášho gymnázia pod vedením pani Miroslavy Maťašovej, umocnila príjemný zážitok z celého večera. Ďakujeme všetkým učiteľom, žiakom, rodičom, moderátorom, účinkujúcim, sponzorom i všetkým, vďaka ktorým sa tento večer stal nezabudnuteľným.
  Pozrite si zostrih záznamu zo slávnostného galavečera 10. výročia vzniku Spojenej školy sv.Košických mučeníkov v Štátnom divadle.
   

  Oznam Občianskeho združenia pri MŠ

  Prosíme členov OZ, aby členský poplatok nevkladali na účet OZ v hotovosti, nakoľko banka si za každý vklad účtuje poplatok 1,30 EUR. Členský príspevok posielajte prevodom, prípadné hotovostné príspevky nechajte prosím u učiteliek v triedach, odkiaľ ich prevezmeme do pokladne OZ.

  Ďakujeme,
  Predsedníctvo OZ
  Svätá omša
  každý piatok
  o 7:15 hod.

  počas šk.roka


  © Materská škola sv. Košických mučeníkov